| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Founding Symposium

Page history last edited by LvW 10 years, 3 months ago

[translate this page]

 

Op dinsdag 25 mei 2010 vond het feestelijke oprichtingssymposium van de OZSE 
Werkgroep Milieu-ethiek plaats in de Stijlkamer van Ravesteyn, Kromme Nieuwegracht 80, te Utrecht. 

Het programma was als volgt: 

11.00 -12.30 Stand van zaken en uitdagingen van de milieu-ethiek. 

Commentaar door Herman Wijffels en Pieter Pekelharing, 

mede naar aanleiding van de informatie van de werkgroep- 
leden over hun achtergronden en activiteiten (bijlage). 

Herman Wijffels is hoogleraar 'Duurzaamheid en maatschappelijke 
verandering' aan de Universiteit Utrecht en CDA prominent. Hij was 
voorzitter van de Sociaal Economische Raad, directievoorzitter van de 
Rabobank, en bewindvoerder van de Wereldbank. Van 1999 tot 2006 was hij 
voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. 

Pieter Pekelharing is ethicus en docent sociale en politieke filosofie 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is redacteur van Filosofie & 
Praktijk en actief binnen de ‘progressieve denktank’ Waterland. 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 16.00 Overleg over voortgang van de OZSE Werkgroep Milieu-ethiek. 
Welke activiteiten gaan we de komende tijd ontwikkelen? 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.